Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ANKIETA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD I PRACOWNIKÓW BIURA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2010-2015, poprzez wypełnienie poniższej ankiety. Posłuży ona nie tylko do oceny zrealizowanych działań, ale będzie początkiem prac nad nową strategią na lata 2015-2020. Wyniki niniejszej ankiety będą zanonimizowane i publicznie wykorzystywane w formie zbiorczej.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie
Zespół ewaluacyjny

W tej ankiecie jest 39 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.