Logo Image
Partnerstwo na rzecz przyjaznego otoczenia dla wsparcia aktywności fizycznej mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą”
  1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem Programu, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” z siedzibą 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1, KRS: 0000294915, NIP: 6372120413, adres do korespondencji: Biuro Stowarzyszenia, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom.

Program skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” tj. gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom, zwanych dalej Uczestnikami.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zgłoszenie/wysłanie do Organizatora propozycji atrakcji turystycznych z obszaru LGD „Nad Białą Przemszą”, które według zgłaszającego posiadają duży potencjał turystyczny, jednak wymagają odpowiedniego zagospodarowania.

Propozycje te należy wysyłać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: http://www.decydujmyrazem.org.pl/

W Programie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  1. NAGRODY

Dla Uczestników biorących udział w Programie przewidziane zostały nagrody

W celu odbioru nagród Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem Programu mailowo: biuro@lgdnbp.pl lub telefonicznie: 32 7242523

  1. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.decydujmyrazem.org.pl, www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz w biurze LGD „Nad Białą Przemszą”.

Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Programu, zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscu publikacji poprzedniej jego wersji.Formularz zbierania danych


* Nazwa atrakcji turystycznej

* Lokalizacja

* Opis sposobu zagospodarowania

Załącznik
Proszę przesłać co najwyżej jeden plik

Wczytaj pliki

HelpDodaj ewetualny załącznik z lokalizacją, zdjęciem itp.
* Zgłaszający

HelpPodaj imię lub nick
* Dane kontaktowe

Helpwpisz e-mail lub telefon