Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Partnerstwo na rzecz przyjaznego otoczenia dla wsparcia aktywności fizycznej mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą”

  1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem Programu, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” z siedzibą 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1, KRS: 0000294915, NIP: 6372120413, adres do korespondencji: Biuro Stowarzyszenia, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom.

Program skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” tj. gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom, zwanych dalej Uczestnikami.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zgłoszenie/wysłanie do Organizatora propozycji atrakcji turystycznych z obszaru LGD „Nad Białą Przemszą”, które według zgłaszającego posiadają duży potencjał turystyczny, jednak wymagają odpowiedniego zagospodarowania.

Propozycje te należy wysyłać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: http://www.decydujmyrazem.org.pl/

W Programie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  1. NAGRODY

Dla Uczestników biorących udział w Programie przewidziane zostały nagrody

W celu odbioru nagród Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem Programu mailowo: biuro@lgdnbp.pl lub telefonicznie: 32 7242523

  1. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.decydujmyrazem.org.pl, www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz w biurze LGD „Nad Białą Przemszą”.

Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Programu, zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscu publikacji poprzedniej jego wersji.

W tej ankiecie jest 6 pytań.
Formularz zbierania danych
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa atrakcji turystycznej
(To pytanie jest wymagane)
Lokalizacja
(To pytanie jest wymagane)
Opis sposobu zagospodarowania
Załącznik
Dodaj ewetualny załącznik z lokalizacją, zdjęciem itp.
(To pytanie jest wymagane)
Zgłaszający
Podaj imię lub nick
(To pytanie jest wymagane)
Dane kontaktowe
wpisz e-mail lub telefon