Logo Image
KWESTIONARIUSZ ANKIETY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW
Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
PODSTAWOWE DANE O INSTYTUCJI


* Nazwa podmiotu/Nazwisko osoby prowadzącej działalność

* Adres siedziby

* Kontakt mailowy i telefoniczny

* Rok założenia

* Status prawny

* Liczba pracowników etatowych
W tym polu można wpisać tylko liczby.

* Rodzaj wykonywanej działalności (krótka charakterystyka)

* Zasięg obszaru działania
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* Proszę określić główne kierunki działalności podmiotu, które Pan(i) reprezentuje