Logo Image
KWESTIONARIUSZ ANKIETY WŚRÓD NGO
Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
PODSTAWOWE DANE O INSTYTUCJI


* Nazwa instytucji

* Adres siedziby

* Kontakt mailowy i telefoniczny

* Rok założenia

* Status prawny

* Liczba pracowników etatowych
W tym polu można wpisać tylko liczby.

* Liczba wolontariuszy
W tym polu można wpisać tylko liczby.

* Liczba osób na rzecz których działa organizacja (np. liczba zapisanych czytelników w bibliotece, liczba stałych uczestników zajęć w DK, itp)
W tym polu można wpisać tylko liczby.

* Zasięg obszaru działania
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* Proszę określić główne obszary zainteresowania instytucji, którą Pan(i) reprezentuje (można zaznaczyć więcej niż jeden obszar):
Wybierz właściwe odpowiedzi