Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Marka Lokalna Nad Białą Przemszą

Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” podjęła się przygotowania systemu promocji Marki Lokalnej Nad Białą Przemszą. Wybrane i oznakowane zostaną najlepsze produkty, usługi i inicjatywy występujące w naszym regionie. Ważnym celem jest przybliżenie produktów wyprodukowanych i dostarczanych przez lokalnych przedsiębiorców – mieszkańcom.

Dlatego tak ważne jest Państwa zdanie odnośnie atutów regionu, naszych specjalności i powodów istotnych dla Państwa  w momencie dokonywania zakupów. Ankieta została opracowana na bazie wyników spotkań z mieszkańcami przeprowadzonych w kwietniu 2019 oraz  rezultatów projektów prowadzonych przez LGD. Państwa zdanie jest dla nas ważne zarówno w kontekście promocji regionu, najlepszych produktów, jak i decyzji zakupowych, które podejmujemy codziennie.

W tej ankiecie jest 16 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.