Logo Image
Marka Lokalna Nad Białą Przemszą

Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” podjęła się przygotowania systemu promocji Marki Lokalnej Nad Białą Przemszą. Wybrane i oznakowane zostaną najlepsze produkty, usługi i inicjatywy występujące w naszym regionie. Ważnym celem jest przybliżenie produktów wyprodukowanych i dostarczanych przez lokalnych przedsiębiorców – mieszkańcom.

Dlatego tak ważne jest Państwa zdanie odnośnie atutów regionu, naszych specjalności i powodów istotnych dla Państwa  w momencie dokonywania zakupów. Ankieta została opracowana na bazie wyników spotkań z mieszkańcami przeprowadzonych w kwietniu 2019 oraz  rezultatów projektów prowadzonych przez LGD. Państwa zdanie jest dla nas ważne zarówno w kontekście promocji regionu, najlepszych produktów, jak i decyzji zakupowych, które podejmujemy codziennie.Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.