Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Przygotowanie Strategii LGD na lata 2014 - 2020 - nowy obszar LGD

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU LGD NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ
Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom

 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dla obszaru Lokalnej Grupy Działania NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie www.nadbialaprzemsza.org.pl w zakładce „Przygotowanie Strategii LGD na lata 2014 – 2020)”.

                                                                                Zarząd LGD Nad Białą Przemszą

W tej ankiecie jest 61 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.