Logo Image
Przygotowanie Strategii LGD na lata 2014 – 2020
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dla obszaru Lokalnej Grupy Działania NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie www.nadbialaprzemsza.org.pl w zakładce „Przygotowanie Strategii LGD na lata 2014 – 2020)”.

                                                                                Zarząd LGD Nad Białą PrzemsząUwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.